Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

FER103 Ferðafræði

Áfangi: FER103

Ferðafræði

Einingar:

3 einingar (6 fein)

Hæfniþrep:

4

 

Lýsing

Í áfanganum er lögð áhersla á helstu þætti sem einkenna ferðaþjónustu sem atvinnugrein. Þá er dregin fram þekking á atvinnugreininni frá alþjóðlegu fræðasamfélagi og sú þekking tengd eðli íslenskrar ferðaþjónustu. Fjallað er almennt um aðdráttaröfl og áfangastaði í ferðaþjónustu, ferðamanninn og þarfir hans og væntingar, stjórnskipulag í ferðaþjónustu, fjölbreytileika starfa og hlutverk menningar fyrir atvinnugreinina. Sérstaklega er fjallað um sjálfbærni og áhersla lögð á áhrif ferðamennsku á umhverfi, á samfélög og á hagkerfi áfangastaða. Markmið áfangans er að opna augu nemandans fyrir því umhverfi sem starfsfólk í ferðaþjónustu starfar við og kynna helstu viðfangsefni þeirra.

Forkröfur eru engar

Þekkingarviðmið

 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Helstu hugtökum ferðaþjónustunnar.
 • Skipulagi íslenskrar ferðaþjónustu og því regluverki sem umkringir atvinnugreinina.
 • Eðli aðdráttarafla og áfangastaða.
 • Ferðamanninum, þörfum hans og væntingum.
 • Fjölbreyttum atvinnumöguleikum innan greinarinnar.
 • Íslandi sem áfangastað í ferðaþjónustu.

Hæfniviðmið

 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Eiga skýr og skilmerkileg samskipti við aðila innan ferðaþjónustunnar.
 • Nýta hugmyndafræði sjálfbærni í hverskonar störfum í ferðaþjónustu.
 • Geta hagnýtt sér fræðitexta og metið gæði heimilda og gagna er varða atvinnugreinina.
 • stunda áframhaldandi nám í ferðaþjónustu þar sem áfanginn veitir grunnþekkingu á eðli atvinnugreinarinnar.

Leikniviðmið

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Beita algengustu hugtökum í ferðaþjónustu.
 • Nota þá miðla sem auka þekkingu og skilning á íslenskri ferðaþjónustu.
 • Tjá sig um ýmis málefni tengd atvinnugreininni.
 • Mynda sér skoðanir á málefnum ferðaþjónustunnar á gagnrýnan hátt.
 • Færa hverskyns málefni ferðaþjónustunnar í samhengi við áherslur sjálfbærrar þróunar.
 • Leysa verkefni í samstarfi við aðra.
 • Koma texta frá sér á skilmerkilegan og hnitmiðaðan hátt.

Námsmat: Samanstendur af verkefnavinnu nemenda í kennslustund, könnunarprófum og skriflegu lokaprófi.

 

 

Uppfært miðvikudagur, 25 júní 2014 10:33

Go to top