Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

NÁT123 Eðlis- og efnafræði

 

 

 

Undanfari: enginn

Áfanginn veitir heildarsýn yfir nokkra valda þætti í eðlis- og efnafræði þar sem samspil náttúru, tækni og samfélags er þungamiðjan með orkulögmálið að leiðarljósi. Áfanginn fjallar sérstaklega um íslenskar aðstæður. Hann byggist að verulegu leyti á verklegri kennslu og er námsefnið tengt hugtökum sem nemendur kynnast með tilraunum.

Markmið
Nemandi

  • kunni skil á eðlisfræðistærðum, mælieiningum þeirra, heitum og táknum
  • geti gert grein fyrir og reiknað dæmi sem tengjast hreyfingu hluta
  • kunni skil á atómlíkani og röðun frumefna í lotukerfið
  • þekki til einfaldra nafngifta í efnafræði
  • kunni skil á grundvallaratriðum efnahvarfa
  • geti gert gröf, lesið og túlkað upplýsingar úr þeim
  • kunni skil á orkuhugtakinu
  • læri almenn vinnubrögð við lausnir einfaldra verkefna í efna- og eðlisfræði og framsetningu gagna

Uppfært þriðjudagur, 13 maí 2008 13:09

Go to top