Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

LAN103 Almenn landafræði

Undanfari: enginn

Í þessum áfanga er fjallað um landafræði sem fræðigrein, notagildi hennar og tengsl við aðrar fræðigreinar. Lögð er áhersla á kortalestur og kortagerð, ýmsar gerðir loftmynda og túlkun þeirra. Fjallað er um landnýtingu á Íslandi og á heimsvísu, breytingar á notkun lands og afleiðingar þess. Skilgreint er hvað felst í skipulagi lands og á hvaða stoðum slíkt skipulag hvílir. Gerð er grein fyrir undirstöðum efnahagslífs, nýtingu auðlinda og tengslum þessara þátta. Kynnt eru grunnhugtök lýðfræðinnar, vandamál er tengjast fólksfjölgun og breytingum á búsetumynstri og loks orsakir og afleiðingar fólksflutninga. Megináhersla er á að nemendur vinni bæði sérhæfð og fjölbreytt verkefni sem krefjast upplýsingaöflunar í margs konar miðlum og úr fjölbreyttum heimildum.

Markmið

Nemandi

 

  • þekki tvískiptingu fræðigreinarinnar í almenna landafræði (þ.e. náttúru- og mannvistarlandafræði) og svæðalandafræði
  • kynnist aðferðum landfræðinga við upplýsingaöflun
  • geri sér grein fyrir merkingu hugtaka eins og landnýting, skipulag, auðlind og sjálfbær þróun
  • átti sig á hvernig land er nýtt á Íslandi og hvernig þróun atvinnulífs hefur haft áhrif á búsetumynstur á Íslandi
  • þekki helsu gerðir og hlutverk skipulags, svo sem aðal-, svæða- og deiliskipulag
  • greini hvernig vatnsaflið getur verið grundvöllur orkuiðnaðar
  • átti sig á því hvernig náttúra og menning getur verið grundvöllur ferðaþjónustu
  • skilgreini og noti mikilvæg lýðfræðileg hugtök, t.d. aldursskiptingu, fæðingar- og dánartíðni, barnadauða, meðalævi, lífslíkur, offjölgun og búsetumynstur
  • þekki kenningar um mannfjöldabreytingar (t.d. tímalíkan mannfjöldaþróunar)

Uppfært þriðjudagur, 18 mars 2008 12:23

Go to top