Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

ÍSL603 Almenn og félagsleg málvísindi

Undanfari: ÍSL503

Í áfanganum eru rifjuð upp megineinkenni íslenska hljóðkerfisins og íslenskrar setningagerðar með það fyrir augum að nemendur geti nýtt sér þessa þekkingu við samanburð íslensku og þeirra erlendra mála sem þeir hafa lært. Í áfanganum eru einnig skoðuð einstök atriði íslenskrar málsögu og nemendur velja á milli sjálfstæðra verkefna í málfélagsfræði og málsögu. Þá fá nemendur greinargott yfirlit yfir íslenskar mállýskur og málfarsmun og kynnast félagsfræðilegum málvísindum með sérstöku tilliti til íslensku. Þeir fá þjálfun í lestri fræðilegra greina um efnið og gera grein fyrir lestrarreynslu sinni munnlega og skriflega. Sérstaklega er rætt um tungumál, sjálfsmynd, stéttir og faghópa auk þess sem nemendur glíma við þýðingar.

Markmið

Nemandi

  • geti gert grein fyrir íslensku hljóðkerfi, íslenskum framburði og mállýskum og borið saman við valin nágrannamál
  • þekki mun á beyginga- og setningagerð íslensku og nágrannamála og geti notað málfræðileg hugtök við samanburð á þeim
  • kynnist málfélagsfræðilegum hugtökum og læri að beita þeim
  • kynnist félagslegu gildi málsins og hvernig það mótar sjálfsmynd einstaklingsins
  • geti þýtt úr erlendum málum yfir á íslensku og nýti sér um leið málfræðilega þekkingu við samanburð á málum
  • geti viðhaft fagleg vinnubrögð við rannsóknarritgerð/skýrslugerð

Uppfært föstudagur, 28 mars 2008 10:44

Go to top