Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

SÁL303 Afbrigðasálfræði

Undanfari: SÁL203

Ítarlega er fjallað um áföll og streitu, einkenni þeirra og áhrif á heilsu og streituþol einstaklinga. Nemendur kynnast flokkunarkerfum geðraskana (sérstaklega DSM-IV flokkunarkerfinu) og fræðast um algengustu flokkana, orsakir geðraskana, tíðni, einkenni og meðferðarform. Áhersla er lögð á innsæi og skilning nemenda á aðstæðum einstaklinga með geðraskanir svo þeir temji sér umburðarlyndi gagnvart geðfötluðum. Nemendur kynna sér hvar aðstoð er að fá fyrir einstaklinga með geðraskanir.

Markmið

Nemandi

  • þekki helstu einkenni áfalla og streitu
  • þekki til viðurkenndra flokkunarkerfa geðraskana og geti greint einföld, dæmigerð tilfelli samkvæmt þeim
  • þekki helstu meðferðarform, hugmyndafræði þeirra og aðferðir
  • þekki hvernig viðhorf til geðraskana og meðferð þeirra hefur breyst
  • hafi kynnt sér aðbúnað og möguleika einstaklinga með geðraskanir í samfélaginu
  • þekki lagalegar og siðferðilegar reglur sem gilda um meðferð persónuupplýsinga

Uppfært miðvikudagur, 26 september 2007 21:40

Go to top