Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

SÁL203 Þroskasálfræði

 

Undanfari: SÁL103

Kynning á þroskasálfræði, hugtökum hennar og helstu álitamálum, t.d. hlut erfða og umhverfis við mótun mannlegra eiginleika. Fjallað er um þróun þroskasálfræði og helstu kenningar. Fjallað er um þroskaferillinn frá getnaði til unglingsára og stiklað á stóru varðandi þroskaferil frá kynþroska til elliára. Fjallað er um alhliða þroskaferil, einkum líkams- og hreyfiþroska, vitsmuna-, persónuleika- og málþroska. Þá er fjallað um eðlilegan þroska, þroskafrávik og orsök þeirra.

Markmið

Nemandi

  • kynnist viðfangsefnum, rannsóknaraðferðum og helstu álitamálum þroskasálfræði
  • þekki rannsóknaraðferðir í þroskasálfæði, galla þeirra og kosti
  • þekki hugmyndir sem hafa haft mest áhrif á framvindu greinarinnar, a.m.k. hugmyndir sálkönnunar, atferlisstefnu og kenningar Piagets
  • þekki alhliða þroskaferil barna, svo sem vitsmunaþroska, líkams-, mál-, persónuleika- og siðgæðisþroska
  • átti sig á mikilvægi líkamlegrar og andlegrar umönnunar og örvunar fyrir þroska barnsins
  • þekki helstu áfanga á ævilöngum þroskaferli fólks
  • þekki til ýmissa vandamála sökum uppeldisaðstæðna, sjúkdóma eða fötlunar

Uppfært miðvikudagur, 26 september 2007 22:30

Go to top