Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

FJÖ103 Inngangur að fjölmiðlun

 

Undanfari: FÉL103

Áfanginn er inngangur og kynning á fjölmiðlafræði. Fjallað verður um þrjú form nútímafjölmiðlunar: blöð og tímarit, ljósvakamiðla og fjölmiðlun innan netheima. Kannað verður hvað einkennir boðskipti innan þeirra og þau borin saman, bæði í sögulegu og fræðilegu samhengi. Gerður verður samanburður á fjöldaboðskiptum og persónulegum boðskiptum, gagnvirkum og ógagnvirkum. Fjallað verður um fréttaflutning í nútímasamfélagi og hvernig fjölmiðlar og fréttastofur meðhöndla fréttir. Reifaðar eru kenningar um áhrifamátt fjölmiðla og þátt þeirra í félagsmótun einstaklinga. Fjallað verður um lög og reglugerðir um fjölmiðla. Kennslan fer fram í fyrirlestrum, umræðum og verkefnum. Samhliða bóklegu námi er áhersla lögð á að nemendur fylgist með því hvernig fjölmiðlar spegla atburði líðandi stundar innanlands og utan.

Markmið

Nemandi

 • skilji hvað mótar fjölmiðla samfélagsins og þekki þau öfl sem hafa áhrif á slíka mótun
 • skilgreini muninn á persónulegum boðskiptum og fjöldaboðskiptum
 • geri sér grein fyrir hvaða áhrif netið hefur á aðgengi einstaklinga að fjöldaboðskiptum og fjölmiðlun
 • þekki aðalatriði í sögu fjölmiðlunar á Íslandi
 • viti hvernig fréttir berast til fjölmiðla
 • viti hvernig starfsfólk á fréttastofum vinnur úr þeim upplýsingum sem valdar eru til birtingar
 • kynnist ýmsum stílbrögðum í framsetningu fjölmiðlaefnis
 • geri sér grein fyrir áhrifamætti fjölmiðla á viðhorf og hegðun einstaklinga
 • kanni hvort sumar skoðanir eigi greiðari aðgang að fjölmiðlum en aðrar
 • þekki helstu kenningar um áhrif myndmiðla á mótun barna og unglinga
 • viti hvernig fjölmiðlar og fjölmiðlatengd fyrirtæki starfa
 • þekki til mikilvægra laga og reglna um starfsemi fjölmiðla, svo og forsendna fyrir þeim
 • hafi innsýn í túlkun margvíslegra kannana á notkun og efni fjölmiðla
 • kunni að nýta sér fjölmiðla sem tæki til þekkingaröflunar
 • geri sér grein fyrir hvað dagblöð, tímarit, ljósvakamiðlar og fréttamiðlar á netinu eiga sameiginlegt, svo og sérstöðu hvers fyrir sig

Uppfært miðvikudagur, 26 september 2007 22:31

Go to top