Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

FÉL403 Aðferðafræði

 

Undanfari: FÉL203

Fjallað verður um eðli og tilgang vísinda og helstu rannsóknaraðferðir félagsvísinda í því ljósi. Þá verður rætt um kosti þeirra og galla. Bornar verða saman megindlegar og eigindlegar rannsóknir, tengsl þeirra við kenningar skoðuð og hvernig ólíkar aðferðir tengjast mismunandi sjónarmiðum um eðli þekkingar innan félagsfræðinnar. Rætt verður um aðferðafræðileg og siðferðileg vandamál tengd rannsóknum og sú umræða tengd gagnrýninni umfjöllun um niðurstöður rannsókna. Rannsóknarferlinu er lýst og fjallað um úrvinnslu, greiningu og kynningu gagna.

Markmið

Nemandi

  • skilgreini hugtökin kenning og rannsókn og greini tengsl á milli þeirra
  • geri grein fyrir helstu rannsóknaraðferðum, þ.e. könnun, athugun, tilraun og skráðum heimildum og meti kosti og galla helstu rannsóknaraðferða
  • beri saman megindlegar og eigindlegar rannsóknir og tengi við kenningar
  • lýsi, nefni dæmi um og leggi mat á siðferðileg vandamál í rannsóknum
  • lýsi vísindalegu rannsóknarferli og beiti á valin rannsóknarefni
  • setji fram rannsóknarspurningar og tilgátur um valin rannsóknarefni
  • geri einfalda félagsfræðilega rannsókn og vinni úr henni helstu niðurstöður með aðstoð tölvuforrits fyrir úrvinnslu kannana
  • kynni rannsóknarniðurstöður á viðeigandi hátt
  • leggi gagnrýnið mat á niðurstöður rannsókna sem kynntar eru í fjölmiðlum

Uppfært þriðjudagur, 18 mars 2008 11:45

Go to top