Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

FÉL313 Félagsfræði þróunarlanda

Undanfari: FÉL203

Nemendur kynnast mismunandi hugmyndum um skiptingu heimsins, einkum tvískiptingu hans í þróuð lönd og vanþróuð. Þeir læra um mismunandi hugmyndir að baki þeim hugtökum sem eru notuð yfir þróunarlönd, eins og „vanþróuð lönd“, „þriðji heimurinn“ og „Suðrið“. Fjallað er um ólíka merkingu þróunarhugtaksins. Nemendur gera sér grein fyrir efnahagslegum, stjórnmálalegum og menningarlegum einkennum þróunarlanda. Hugað er að ólíkum kenningum um orsakir vanþróunar og hugmyndum um þróunarmöguleika samfélaga í þriðja heiminum. Fjallað er um ólíkar tegundir þróunarsamvinnu og sérstaklega um þróunaraðstoð Íslendinga.

Markmið

Nemandi

  • skilgreini hugtök um fátæk lönd (þróunarlönd/Suðrið), þekki sögu hugtakanna og geri sér grein fyrir vandamálum við beitingu þeirra
  • geri sér grein fyrir mismunandi merkingu hugtaksins þróun
  • lýsi helstu efnahagslegum, stjórnmálalegum og menningarlegum einkennum þróunarlanda
  • leggi mat á helstu hugmyndir um orsakir og afleiðingar fólksfjölgunar
  • lýsi breytingum sem orðið hafa á stöðu ýmissa þróunarlanda síðustu áratugi
  • þekkja kenningar um vistfræðilegar orsakir vanþróunar og kenningar um nútímavæðingu og geti lagt rökstutt mat á þær
  • þekki kenningar um samband vanþróunar, nýlendustefnu og síðnýlendustefnu og geti lagt rökstutt mat á þær
  • útskýri hvernig helstu hugmyndir um orsakir vanþróunar tengjast mismunandi kenningum um þróunarmöguleika þriðja heimsins
  • beri saman mismunandi tegundir þróunaraðstoðar

Uppfært miðvikudagur, 26 september 2007 22:33

Go to top