Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

FÉL303 Stjórnmálafræði

Undanfari: FÉL203

Í áfanganum er stjórnmálafræði kynnt sem fræðigrein. Lögð er áhersla á að nemendur öðlist skilning á helstu hugtökum sem notuð eru í fræðigreininni. Nemendur læra að greina helstu hugmyndafræðistrauma stjórnmála. Fjallað er um einkenni og forsendur lýðræðis og hvað greinir lýðræði frá einræðis- og alræðisstjórnarfari. Rakin er þróun íslenskra stjórnmála frá sjálfstæðisstjórnmálum til stéttastjórnmála og til þeirrar margbreytni sem nú einkennir íslensk stjórnmál. Nemendur meta þróun íslenskra stjórnmála út frá þeim hugtökum sem þeir læra og tengja sögu íslenskra stjórnmálaflokka við helstu hugmyndakerfi. Fjallað er um þróun og hlutverk Alþingis, sögu og fylgisþróun stjórnmálaflokkanna og áhrif ólíkra hagsmunasamtaka í íslenskum stjórnmálum. Fjallað er un hvernig túlka má íslenska stjórnmálakerfið og stjórnmálaþátttöku út frá ólíkum kenningum.

Markmið

Nemandi

  • verði hæfari til þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi geti lagt gagnrýnið mat á átakaefni í íslenskum stjórnmálum og rökstutt slíkt mat með fræðilegum vinnubrögðum
  • geti lýst helstu viðfangsefnum stjórnmálafræði og skilgreint og beitt hugtökum eins og hugmyndafræði, stjórnkerfi, vald og lýðræði
  • greini á milli og taki rökstudda afstöðu til helstu hugmyndakerfa stjórnmála, svo sem byltingarsinnaðrar, umbótasinnaðrar, frjálslyndrar og íhaldssamrar hugmyndafræði
  • greini á milli og meti mismunandi stjórnkerfi greini á milli og meti ólíkar kenningar um vald og lýðræði lýsi þróun íslenskra stjórnmála
  • tengi sögu íslenskra stjórnmálaflokka við helstu hugmyndakerfi stjórnmála
  • geti tekið rökstudda afstöðu til helstu þátta sem nú einkenna ágreining og átök á milli og innan íslenskra stjórnmálaflokka
  • lýsi hugmyndinni um þrískiptingu ríkisvaldsins og útskýri hvernig hún er útfærð í íslensku stjórnkerfi
  • lýsi áhrifum ólíkra hagsmunasamtaka í íslenskum stjórnmálum

Uppfært miðvikudagur, 19 febrúar 2014 13:44

Go to top