Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

ENS203 Lestur, hlustun, orðaforði

 

Undanfari: ENS103/2026

Áhersla á lestur bæði almennra og sérhæfðra texta þannig að nemandi geti beitt mismunandi lestraraðferðum. Aukin áhersla á að nemendur tjái sig frjálst og óbundið. Hlustunaræfingar miða að því að nemendur geti skilið einfalt, ótextað mynd- og útvarpsefni. Áhersla lögð á að byggja upp og auka við hagnýtan orðaforða með margvíslegum æfingum á öllum færnisviðum. Talþjálfun miðar að því að nemendur læri að orða hugsanir sínar skýrt og skilmerkilega í samtölum og frásögnum. Í ritunarþætti áfangans er gerð krafa um flóknari setningaskipan, nákvæmari orðaforða og skipulegri framsetningu en í fyrri áfanga.

Markmið
Nemandi

  • geti skilið almenna og sérhæfða texta og beitt mismunandi lestrarlagi
  • geti skilið talað mál eins og það er notað við raunverulegar aðstæður og skilið þegar talað er með mismunandi hreim
  • geti talað óhikað og gert sig skiljanlegan við sem fjölbreyttastar aðstæður í daglegu lífi
  • öðlist aukið vald á ritmáli og geti skrifað texta með mismunandi markhópa í huga

Uppfært þriðjudagur, 18 mars 2008 10:42

Go to top