Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

ENS103 Málfræði og orðaforði

Undanfari: enginn

Undirstöðuatriði enskrar málfræði rifjuð upp, sérstaklega þau atriði sem reynast íslenskum nemendum erfið. Áhersla er lögð á vandlegan lestur texta til þess að byggja upp virkan og hagnýtan orðaforða. Auk þess lesa nemendur bókmenntatexta og texta almenns eðlis. Markvissar hlustunaræfingar notaðar til þess að þjálfa skilning á töluðu máli. Nemendur þjálfaðir í að tjá sig með viðeigandi orðalagi um almenn efni á ensku. Ritun er þjálfuð með fjölbreyttum æfingum og áhersla lögð á að skrifa skipulegan texta og skipta í efnisgreinar. Þjálfun í notkun orðabóka.

Markmið

Nemandi

  • geti skilið venjulega lestexta af ýmsu tagi
  • skilji skýrt talað efni sem ekki er endilega ætlað til enskukennslu
  • geti talað um almenn efni og tjáð sig með viðeigandi orðalagi
  • geti tjáð sig skriflega á skipulegan hátt með markvissri notkun orðaforða

Uppfært þriðjudagur, 18 mars 2008 10:52

Go to top