Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

Raungreinabraut

Á raungreinabraut er áhersla lögð á að byggja upp sterkan þekkingargrunn á sviði náttúru- og raunvísinda og stærðfræði. Nemendur öðlast innsýn í fræðilegar starfsaðferðir sviðsins með þjálfun í náttúru- og menningarlæsi í þverfaglegum áföngum. Með frjálsu vali geta nemendur aðlagað námið að þörfum sínum og áhugasviðum. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og þar með býr nemandinn yfir þekkingu, leikni og hæfni til að takast á við nám á háskólastigi. Brautin er góður undirbúningur fyrir frekara nám í heilbrigðisvísindum, náttúru- og raunvísindum, umhverfisvísindum, stærðfræði og tæknigreinum.

Inntökuskilyrði

sjá hér

Námstími

Námstími til stúdentsprófs er þrjú ár og þarf nemandi að ljúka 33-34 einingum á önn til að ljúka á þeim tíma.

Skipulag

Nám á raungreinabraut er alls 200 einingar sem skiptast í 100 einingar í kjarna, 50 einingar þar sem nemandi sérhæfir sig í náttúru- og raungreinum, 20 einingar að auki í stærðfræði og 30 einingar í opnu vali á 1. – 4. þrepi þar sem nemendur eru hvattir til að dýpka enn frekar þekkingu sína. Það er mikilvægt að nemendur skipuleggi nám sitt með aðgangsviðmið háskóla í huga eftir því sem við á.

Prentvæn útgáfa - Nemendur fæddir 1999 

Prentvæn útgáfa - Nemendur fæddir 2000 

Kjarni (K)Skst.1. þrep2. þrep3. þrepFein.
Íslenska ÍSLE   2BA05, 2BB05 3CA05, 3CB05 20
Enska ENSK   2BA05, 2BB05 3CA05 15
Stærðfræði STÆR   2BB05, 2BC05, 2BD05   15
Danska DANS   2BA05    5
Læsi LÆSI 1AA10     10
Íþróttir ÍÞR 1AA01, 1AA01, 1AA01, 1AA01     4
Þriðja mál

FRAN

SPÆN

ÞÝSK

1AA05, 1AB05, 1AC05

1AA05, 1AB05, 1AC05

1AA05, 1AB05, 1AC05

    15
Nýnemafræðsla NEMI 1AA01     1
Lokaverkefni LOVE     3LV05 5
Einingar úr BK annarrar brautar     10   10
  Fjöldi eininga 30 50 20 100
Brautarkjarni (BK)  
Stærðfræði STÆR     3CA05, 3CB05, 3CC05, 3CD05 20
Eðlisfræði EÐLI   2BA05, 2BB05   10
Efnafræði EFNA   2BA05, 2BB05   10
Jarðfræði JARÐ   2BA05 3CA05 10
Líffræði LÍFF   2BA05, 2BB05   10
Tölvufræði TÖLV 1AA05      5
Næringarfræði NÆRI   2BA05   5
  Fjöldi eininga 5 40 25 70
Opið val (OV)

Opið val á 1.-4. þrepi. Mikilvægt er að halda áfram að dýpka þekkingu sína og velja hér
fleiri áfanga af sérsviði brautarinnar eins og t.d. eðlisfræði, efnafræði, jarðfræði, líffræði,
stærðfræði, næringarfræði, tölvur eða annað val sem skólinn samþykkir sem brautarval.
Einnig má velja fleiri áfanga í íslensku, ensku, dönsku, þriðja máli og íþróttum.

Áfangar á 1. þrepi

Áfangar á 2. þrepi

Áfangar á 3. þrepi

Áfangar á 4. þrepi

30
  Samtals einingar 200

Hafa þarf í huga við allt val að einingar á fyrsta þrepi geta verið 66 að hámarki, annars þreps einingar geta verið 100 að hámarki og það þurfa að vera að lágmarki 34 einingar á þriðja þrepi.

 

Lokamarkmið raungreinabrautar

Að loknu námi á raungreinabraut skal nemandi hafa hæfni til að .....

 • afla sér upplýsinga, meta þær, vinna úr þeim og túlka þær
 • sýna frumkvæði og skapandi hugsun við lausnamiðað nám
 • efla eigin sjálfsmynd og nýta styrkleika sína
 • leita fullnægjandi raka fyrir skoðunum sínum og annarra
 • gera sér grein fyrir samfélagslegri ábyrgð sinni
 • taka þátt í lýðræðislegri samræðu og samstarfi
 • nálgast viðfangsefni sín og umhverfi á víðsýnan, umburðarlyndan og ábyrgan hátt
 • fjalla um og taka þátt í upplýstri umræðu um ýmis mál er tengjast samspili vísinda, tækni og samfélags
 • nýta sér góða almenna þekkingu á sviði náttúru- og raunvísinda og stærðfræði
 • beita aðferðum þeirra greina sem hann sérhæfir sig í og velja viðeigandi rannsóknaraðferð hverju sinni
 • takast á við frekara nám, einkum í heilbrigðisvísindum, náttúru- og raunvísindum, umhverfisvísindum, stærðfræði og tæknigreinum

Uppfært föstudagur, 09 febrúar 2018 00:20

Go to top