Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

Alþjóðabraut

Síðasta innritun á brautina var á haustönn 2018.

Á alþjóðabraut er áhersla lögð á að byggja upp sterkan þekkingargrunn á sviði alþjóðasamskipta og erlendra tungumála. Nemendur öðlast innsýn í fræðilegar starfsaðferðir sviðsins með þjálfun í menningar- og náttúrulæsi í þverfaglegum áföngum. Með frjálsu vali geta nemendur aðlagað námið að þörfum sínum og áhugasviðum. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og þar með býr nemandinn yfir þekkingu, leikni og hæfni til að takast á við nám á háskólastigi. Brautin er góður undirbúningur fyrir frekara nám eða störf í atvinnulífinu s.s. í ferðaþjónustu. Þá getur nemandinn nýtt sér erlend tungumál í námi og starfi á alþjóðavettvangi.

Inntökuskilyrði

sjá hér

Námstími

Námstími til stúdentsprófs er þrjú ár og þarf nemandi að ljúka 33-34 einingum á önn til að ljúka á þeim tíma.

Skipulag

Nám á alþjóðabraut er alls 200 einingar sem skiptast í 100 einingar í kjarna, 50 einingar þar sem nemandi sérhæfir sig í tungumálum/ferðagreinum/alþjóðasamskiptum og 50 einingar í opnu vali á 1. – 4. þrepi þar sem nemendur eru hvattir til að dýpka enn frekar þekkingu sína. Það er mikilvægt að nemendur skipuleggi nám sitt með aðgangsviðmið háskóla í huga eftir því sem við á.

Prentvæn útgáfa - Nemendur fæddir 1999

Prentvæn útgáfa - Nemendur fæddir 2000

Kjarni (K)Skst.1. þrep2. þrep3. þrepFein.
Íslenska ÍSLE   2BA05, 2BB05 3CA05, 3CB05 20
Enska ENSK   2BA05, 2BB05 3CA05, 3CB05 20
Stærðfræði  STÆR    2BA05, 2BB05   10 
Danska  DANS    2BA05    5
Læsi LÆSI 1AA10     10 
Íþróttir  ÍÞR 1AA01, 1AA011AA011AA01    
Þriðja mál

FRAN

SPÆN

ÞÝSK

1AA05, 1AB05, 1AC05

1AA05, 1AB05, 1AC05

1AA05, 1AB05, 1AC05

    15
Nýnemafræðsla NEMI 1AA01      1
Lokaverkefni LOVE     3LV05  5
Einingar úr BK annarrar brautar      10    10
   Fjöldi eininga 30  45  25  100
Brautarkjarni (BK)  
Danska DANS   2BB05    5
Þriðja mál

FRAN

SPÆN

ÞÝSK

 

2BA05, 2BB05

2BA05, 2BB05

2BA05, 2BB05

   10
Fjórða mál

FRAN

SPÆN

ÞÝSK

1AA05, 1AB05, 1AC05

1AA05, 1AB05, 1AC05

1AA05, 1AB05, 1AC05

     15
Ferðafræði FERÐ   2BA05 3CA05  5
Evrópa - samskipti, stofnanir og listir  EVRÓ     3CA05  5
Alþjóðaviðskipti ALÞV   2BA05    5
  Fjöldi eininga   15  25  10  50
Opið val (OV)

Opið val á 1.-4. þrepi. Mikilvægt er að halda áfram að dýpka þekkingu sína og velja hér 
fleiri áfanga af sérsviði brautarinnar eins og t.d. dönsku, ensku, frönsku, þýsku, spænsku,
sögu eða annað val sem skólinn samþykkir sem brautarval. Einnig má velja fleiri áfanga í íslensku, stærðfræði og íþróttum.

Áfangar á 1. þrepi

Áfangar á 2. þrepi

Áfangar á 3. þrepi

Áfangar á 4. þrepi

50
   Samtals einingar 200

 

Hafa þarf í huga við allt val að einingar á fyrsta þrepi geta verið 66 að hámarki, annars þreps einingar geta verið 100 að hámarki og það þurfa að vera að lágmarki 34 einingar á þriðja þrepi.

 

Lokamarkmið alþjóðabrautar:

Að loknu námi á alþjóðabraut skal nemandi hafa hæfni til að .....

 • afla sér upplýsinga, meta þær, vinna úr þeim og túlka þær
 • sýna frumkvæði og skapandi hugsun við lausnamiðað nám
 • efla eigin sjálfsmynd og nýta styrkleika sína
 • leita fullnægjandi raka fyrir skoðunum sínum og annarra
 • gera sér grein fyrir samfélagslegri ábyrgð sinni
 • taka þátt í lýðræðislegri samræðu og samstarfi
 • nálgast viðfangsefni sín og umhverfi á víðsýnan, umburðarlyndan og ábyrgan hátt
 • fjalla um og taka þátt í upplýstri umræðu um ýmis mál er tengjast samspili vísinda, tækni og samfélags
 • nýta sér góða almenna þekkingu á sviði alþjóðasamskipta og erlendra tungumála
 • beita aðferðum þeirra greina sem hann sérhæfir sig í og velja viðeigandi rannsóknaraðferð hverju sinni
 • takast á við frekara nám í erlendum tungumálum eða störf í atvinnulífinu s.s. í ferðaþjónustu

Uppfært þriðjudagur, 20 nóvember 2018 15:32

Go to top